Zgoda na odpowiedź i przesłanie oferty handlowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Krystiana Scheurer wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Tiny House Company Krystian Scheurer pod adresem Osiedle Kościuszki 3 lok. 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 8711728220, REGON: 365185821, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały zawarte w Polityce prywatności.

Media o nas