Zgoda na marketing e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, przez administratora danych tj. Krystiana Scheurer wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Tiny House Company Krystian Scheurer pod adresem Osiedle Kościuszki 3 lok. 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 8711728220, REGON: 365185821, w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach administratora danych, w tym informacji w formie subskrypcji na mój adres poczty elektronicznej w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały zawarte w Polityce prywatności.

Media o nas